logo






Email:
kovotlac.sk@gmail.com

Skype: metal.pressure 



Kovotlačiareň

Klampiarom a kováčom



Pre klampiarov, umeleckých kováčov a výrobcov vzduchotechnichých, či vykurovacích systémov dodávame:
  • pozinkované a medené polgule
  • rôzne tvary rotačných výliskov
  • sacie hrdlá vzduchotechniky
  • venturiho dýzu
 

Medené výtlačky pre kováča




Venturiho dýza       






Metal Pressure-EK, Tatranská 46, 940 55  Nové Zámky     Stránka založená  18.12.2001,  Aktualizovaná 14.09.2015


2001-2011 ©  Metal Pressure-EK